En del af Odsherred Kommune
Idrætsdagplejere

Idræt som et pædagogisk redskab... vi leger og bruger vores kroppe

Idrætsdagplejerne

Alle idrætsdagplejere har gennemført en 1 årig pædagogisk idrætsuddannelse, gennem Danmarks Idrætsforbund og VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroes. Uddannelsen er taget sideløbende med dagplejejobbet og har bestået af to parallelle forløb, et kursus forløb med fokus på dagplejernes faglige udvikling og et udviklingsforløb med fokus på udvikling af egen pædagogiske praksis i hjemmet.

Se listen over idrætsdagplejerne.

Det daglige arbejde  

Det primære i dagligdagen, er at skabe bevægelsesliv og glæde. Udover dette, arbejder idrætsdagplejerne med at planlægge og implementere aktiviteter, som målrettet henvender sig mod en bestemt pædagogisk læring. Der er 4 særlige fokus områder som dagplejerne tilretterlægger deres læringsmiljø udfra - fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Samtidig arbejdes der bevidst med aktiviteter der er voksen styret - konvergent eller aktiviteter der styres og udvikler sig på børnenes præmisser - divergent. Begge metoder bruges efter bevidst valg fra dagplejeren, og vil som udgangspunkt tjene et bestemt pædagogisk formål. 

Se artikel vedr. dagplejens årlige OL arrangement

Se årshjul fra netværket

Se SMTTE model fra netværket

Se eksempel på det daglige arbejde som idrætsdagplejer