En del af Odsherred Kommune
Læreplan
Barn og voksen der holder i hånd

For at sikre jeres barns alsidige udvikling, skal dagplejen - som alle andre institutioner, arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan

Læreplans temaerne 

  1. Barnets alsidige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sprog
  4. Krop og bevægelse
  5. Natur og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Loven om en pædagogisk læreplan i dagplejen, indebærer dels et krav om at skrive en pædagogisk læreplan, dels et krav om at dokumentere arbejdet med læring på måder som understøtter dagplejerens refleksioner og overvejelser over den pædagogiske praksis og læringsmiljøerne i dagplejehjemmene. 

Vi mener, det er en forudsætning for at gennemføre den pædagogiske læreplan, at der er en fortsat udvikling af fagligheden og den pædagogiske praksis blandt personalet.

Dagplejepædagogerne og dagplejerne skal indtage en undersøgende holdning af egen praksis og overveje, om de faktisk gør, det de siger de vil gøre. Men samtidig har vi fokus på at finde en passende balance mellem at udvikle og videreføre vores allerede velfungerende praksis.