En del af Odsherred Kommune
Mild specialisering
Barn med mælkebøtte

En mild specialiserede plads i dagplejen, er en dagplejeplads der tilgodeser barnets behov for ekstra ressourcer. Det betyder, at der er indskrevet færre børn i det enkelte dagplejehjem, så der er mulighed for særlig støtte og omsorg, samt hensyn til barnet. Dagplejere med børn på en mildt specialiserede plads, vil oftere få besøg af en dagplejepædagog, der følger barnets udvikling tæt.

Mild specialisering

Der er forskellige årsager til at et barn kunne have gavn af at blive indskrevet på en mildt specialisereede dagplejeplads. Hvis det skønnes nødvendigt og gavnligt for barnet, søger dagplejepædagogen i samarbejde med jer forældre, kommunens visitationsudvalg om en bevilling på en mild plads. Herefter vil barnet typisk tælle for 2 eller 3 pladser i dagplejen. 

En mildt specialiserede plads behøver ikke være barnets behov gennem hele dagplejetiden, og bevilliges kun i den periode det giver mening for at sikre barnets sundhed, trivsel og udvikling. Derfor vil dagplejepædagogen løbende udarbejde udviklingsbeskrivelser, statusbeskrivelser og handleplaner, som vil drøftes på opfølgningsmøder mellem jer forældre, dagplejer og dagplejepædagog, samt ved behov andre relevante fagpersoner.

I dagplejen har vi 13 mild specialiserede pladser som tildeles børn med motoriske, emotionelle eller sociale udfordringer. Et antal dagplejere er tilknyttet netværket for mild specialisering og er derfor særlig kvalificeret til at varetage arbejdet med mild specialiserede børn.