En del af Odsherred Kommune
Motorikdagplejere

Når legen stimulerer vores krop og kropsbevidsthed... 

Motorikdagplejerne

Alle motorikdagplejere har, som minimum, gennemført et 3 dages kursus i "børn og motorik", med Anne & Mads Brodersen, fra Vends Motorik- og Naturskole.

Enkelte har gennemført den fulde motorikvejleder uddannelse. Dette gør dem i stand til at kunne teste for eventuelle motoriske problemstillinger.

Motoriknetværket er opdelt i Nord og Syd og har i fællesskab udarbejdet et kontinuerligt årshjul, som sikrer at de primære sanser bliver gennemarbejdet. Både Nord og Syd gruppen, har for et år af gangen planlagt et forløb, der indeholder at netværket mødes en gang om måneden og laver aktiviteter sammen. 

Se listen over motorikdagplejerne

Arbejdet i det daglige

Alle motorikdagplejere har særligt fokus på at styrke børnenes motorik i det daglige. Der er stor opmærksomhed på at lade børnene forsøge tingene selv, inden de får voksen hjælp, samt at tage omveje i stedet for genveje - fx at gå gennem det høje græs i stedet for at gå på stien, at gå op over bakken i stedet for at gå udenom, at give lov til at mærke med bar hud i stedet for at mærke gennem tøjet, og mange andre spændende og udviklende hverdags ting.

De primære sanser - Labyrint, Taktil & Kinæsthesi 

Labyrintsansen, har betydning for vores bevægelser og på hvordan kroppen registrere dem - Taktilsansen, følesansen som gør os i stand til at mærke os selv, Kinæsthesisansen, er afhængig af de andre to sanser er velstimuleret og sidder i led, sener og muskler, og har indflydelse på kroppens spændstighed.  

Se SMTTE model fra netværket

Læs historien om Caroline som blev medicinfri efter motoriktræning