En del af Odsherred Kommune
Motorisk udvikling

Motorik betyder bevægelse, og har betydning for barnets kropsfornemmelse, lysten til samvær med andre, evenen til indlæring, sproglig udvikling m.m. Det motoriske fundament er grundlaget for hele menneskets udvikling.

Det er derfor vigtigt at vores børn får mulighed for fri bevægelse, plads til at løbe, snurre rundt, mulighed for selv at tage initiativ og har inspirerende omgivelser. Barnet viser glæde og lyst ved det, der i øjeblikket gavner udviklingen og ofte bliver barnet ved med at øve det samme igen og igen, indtil det lykkes. Derfor skal vi voksne være opmærksomme på at lytte til barnets signaler og lade det følge eget tempo.

Hvis du som forældre eller dagplejer har oplevelsen af at barnet har motoriske vanskeligheder, kan der rettes henvendelse til en af dagplejens egne motorikvejledere, eller dagplejepædagogen kan - efter forældre accept - bede kommunens ergoterapeut kigge på barnet. 

Eksempler på motorisk/sansestimulering

  • Lad dit barn have mindst muligt tøj på, da tøjet fratager barnet muligheden for at mærke egen krop
  • Gyng og sving barnet så ofte som muligt og i det omfang barnet selv synes det er sjovt - evt. i tæppe, gynge eller hængekøje
  • Lad barnet lege på ujævne steder - gode muligheder findes i naturen
  • Tag barnet med i svømmehallen, vandet giver mulighed for bevægelse på en anderledes måde og giver en god kropsfornemmelse
  • Giv barnet et fodbad
  • Lege "vilde" lege, gerne hvor barnet får hovedet nedad
  • leg med bolde, gerne store bolde som man kan sidde/ligge på

Vær opmæksom på barnets reaktioner i legen, fortsæt kun hvis jeres barn udtrykker glæde ved aktiviteten. 

Undgå at snyde barnet for egne erfaringer, ved at gøre ting for barnet som det selv kan eller er igang med at indlære. 

Her kan du læse en artikel fra DIF vedr. hvorfor børn, så vidt muligt, bør gå med bare fødder.