En del af Odsherred Kommune
Personlig udvikling

Personlig udvikling omfatter barnets selvværd og følelsesmæssige udviking.

Barnet skal lære at give udtryk for sine egne behov, vise følelser og gåpåmod. Barnet skal lære at fordybe sig og koncentrere sig og lære at tackle svære situationer, som fx hvis andre børn driller. Barnet skal kunne udvise en naturlig kritisk tilgang til fremmede, og afprøve egne grænser. Barnet skal lære at vise omsorg for sig selv og blive bevidst om egne grænser. Barnet skal udfordres og herigennem få en fornemmelse for hvad barnet kan og ikke kan. Barnet skal stimuleres til at blive bevidst om egne kompetencer. 

Eksempler på hvordan voksne kan styrke barnets personlige udvikling

  • Give barnet mulighed for at afprøve egne grænser
  • Respektere barnet hvor det er
  • Sætte ord på barnets - og egne følelser
  • Støtte op om barnets initiativer
  • Støtte barnet i konflikter
  • Skabe mulighed for fordybelse og give barnet tid og plads - fx eget rum med fred til at lege selv
  • Give barnet mulighed for at få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer
  • Give barnet plads til at udfordre sig som en selvstændig person
  • Give barnet mulighed for at opleve sig som værdifuld deltager og medskaber af et socialt fællesskab

Dagplejen bruger bl.a. barnets bog til at undestøtte barnets personlige udvikling.