En del af Odsherred Kommune
Praktiske oplysninger
Klodser

Når jeres barn skal starte i dagpleje, vil der naturligvis være en masse spørgsmål I ønsker besvaret. I vil her kunne finde svar på nogen af jeres spørgsmål, men skulle I have brug for at kontakte os, er I velkommen til at rette henvendelse til dagplejekontoret på 59 66 55 70 

Se mere her hvis du vil...

Lukkedage 2022

Det er politisk vedtaget at der er følgende lukkedage i dagplejen. Hvis I, af arbejdsmæssige årsager har brug for nødpasning, bedes I rette henvendelse til jeres dagplejepædagog 1½ måned før ønsket nødpasning.

  • De tre dage før påske - 11., 12. og 13. april
  • Dagen efter kr. himmelfartsdag - 27. maj 
  • Julen - 27., 28., 29. og 30. december 

Gæstedagpleje

I vil blive ringet op med tilbud om en gæsteplejer, straks efter jeres dagplejer har sygemeldt sig, hvilket sker om morgenen kl. 6.00-6.30. Vælger I anden løsning end gæstepleje, kontakter vi jer naturligvis, når jeres faste dagplejer er på arbejde igen. Ferie, kurser og lignende vil tilrettelægges sammen med jeres dagplejer, og jeres dagplejer vil sammen med jeres barn besøge pågældende gæsteplejer.

I kan finde billeder, adresser, rutevejledning og telefonnumre på alle dagplejere, på vores mobile hjemmeside www.dagplejenodsherred.dk  - Gem eventuelt siden på mobiltelefonen, så I hurtigt og nemt kan finde jeres gæsteplejer.   

Legestue huse

Vi har 3 legestue huse, hvor dagplejerne kan være hele dagen med deres legestuegruppe. 

"Giraffen" - team nord
A. Ladingsvej 1 A
4500 Nykøbing Sj

"Spirevippen" - team midt
Bytoften 4
4571 Grevinge

"Fidusen" - team syd
Nørregade 19
4534 Hørve
40 98 92 12

Møde - og hentetider

Jeres behov for plejetider, tilrettelægges udfra den enkelte dagplejers arbejdstid, i samråd med dagplejer og dagplejepædagog. Alle dagplejere arbejder 48 timer om ugen, fordelt på hverdage kl. 6.00-17.00

Betaling og udmeldelse

I betaler for 11 måneder om året. Juli måned er betalingsfri og der betales forud. Ønsker I oplysninger om hel eller delvis økonomisk friplads, kan I kontakte pladsanvisningen. Udmeldelse af dagplejen kan kun ske skriftligt til den 1. i en måned og med en måneds varsel. Når jeres barn er omkring 3 år, vil I som udgangspunkt blive tilbudt en børnehaveplads.

Kost

Jeres dagplejer sørger for en alsidig og sund kost, til formiddag, frokost og eftermiddag. Specialkost og modermælkserstatning skal I selv medbringe.

læse faktaark om særlige fødevarer

Medbring

Jeres barn skal medbringe skiftetøj, bleer, hagesmække, vaskeklude, overtøj og fodtøj efter årstiden. Mange børn har også tryghed i at medbringe sin egen dyne og evt. pude eller nusseklud. 

Pædagogisk tilsyn

Alle dagplejere får besøg af en pædagog efter behov, disse besøg er planlagt i samarbejde med dagplejeren. Udover dette får alle dagplejere hver år x antal uanmeldte besøg hvor der særligt fokuseres på sikkerhed og hygiejne.

Straffeattester, tavshedspligt m.m.

  • Alle ansatte i dagplejen har tavshedspligt og har underskrevet på en tavshedserklæring
  • Der indhentes børneattester på alle ansatte i dagplejen og dagplejers ægtefælle samt på hjemmeboende børn
  • En dagplejer må kun køre med dagplejebørnene i egen bil, når I som forældre har givet skriftlig tilladelse til det