En del af Odsherred Kommune
Projekt havneliv

Dagplejen gennemførte i 2006/2007 projekt "Havneliv for 0-3 årige børn" i samarbejde med Naturskolen i Odsherred og Højbygård. Målet med projektet var at give dagplejebørn større mulighed for læring ved vand og havn. Projektet endte ud med vores havnehytte "Tangloppen"

Processen

Der blev bygget en fiskerhytte på en af bådlaugets tomme grunde i Nykøbing Sj. Hytten blev konstrueret således at den fungere som informationscenter, både med og uden naturformidler. Hyttten er indrettet med redningsveste, redskaber til anvendelse i naturen og ved havnen, pusleplads, bibliotek, samt små telte som kan anvendes til middagslur for børnene. Herudover findes der en transporttrailer, så udstyret kan transpoteres ned til vandet. Naturskolen Odsherred har bidraget med vejledning til indkøb af materialer og inventar til projektet, således at der kunne blive mulighed for en række aktiviteter i havnemiljøet. Dagplejere og børn har deltaget i naturvejledning og kurser i brug af havnen. Projektet blev finansieret af projektmidler, søgt gennem Friluftsrådet.

Daglig anvendelse 

Alle dagplejere kan benytte havnehytten "Tangloppen" og alle kommunens institutioner har mulighed for at ringe og booke sig ind på en eller flere dage deroppe. Eftermiddage og weekender er forældre velkomne til at benytte hytten - vi ønsker at havnehytten og dens udstyr udnyttes optimalt.