En del af Odsherred Kommune
Social udvikling

At tilegne sig sociale kompetencer, betyder at barnet skal lære at kunne etablere fælleskab med andre og at kunne samarbejde med andre.

Barnet skal lære at udvise omsorg og hjælpe andre, at kommunikere og lytte, at være i centrum og vente på tur. Gennem den sociale udvikling, lærer barnet at føle sig respekteret og anerkendt som en del af en gruppe. Barnet oplever tryghed og tillid i relationer til voksne og børn, og oplever at høre til et sted.

Den sociale udvikling kan stimuleres ved at den voksne er tydelig i sin tilgang til barnet, har en anerkendende tilgang og viser hvordan man kommunikere. Den voksne kan guide i leg og kommunikation, ved at være tæt på barnet.

Eksempler på hvordan voksne kan styrke den sociale udvikling:

  • Tage udgangspunkt i barnets interesser og derved styrke dets selvværd
  • Give barnet redskaber til at finde - og være en ven
  • Respektere barnets venskaber
  • Opfordre barnet til at hjælpe andre
  • Være troværdig og nærværende
  • Være gode rollemodeller for barnet
  • Give barnet tid og rum til at lege
  • Tage barnet med til praktiske gøremål, så som borddækning, oprydning, bagning m.v.