En del af Odsherred Kommune
Specialdagplejere

Som specialdagplejer har man særlige kompetencer i at kunne modtage børn på mild specialiserede pladser. 

Specialdagplejerne

Specialdagplejerne er alle med i netværket for dagplejere, som arbejder med børn, der er født før tid eller som har en mild specialiserede plads. I netværket arbejdes der med at vidensdele erfaringer og teori dagplejerne i mellem, enten via cases eller oplæg med efterfølgende debat. Der afholdes 3-4 møder årligt, hvor dagplejerne bliver introduceret til nye teorier og pædaogiske værktøjer, som har relevans for arbejdet med børn, der har brug for en ekstra støtte.

Det daglige arbejde

Som specialdagplejer er man ekstra opmærksom på at afstemme sig med barnet og dets behov den pågældende dag. Det kan være nødvendigt at skærme barnet i en periode fra eksempelvis heldagslegestue, besøg i hjemmet eller ture ud af huset, indtil barnet igen viser en parathed overfor nye stimuli. Som udgangspunkt er de øvrige børn i dagplejehjemmet inkluderet i den træning eller stimulering, som barnet med en mild specialiserede plads har behov for.