En del af Odsherred Kommune
Sprogdagplejere

Vi leger med sprog og sprogforståelse...

Sprogdagplejerne

Alle sprogdagplejere deltager 2 gange årligt i et netværksmøde. Her arbejdes der bl.a. med barnets bog, dennes indhold og funktion som pædagogsik redskab.

Se listen over sprogdagplejere

Det daglige arbejde 

Som sprogdagplejer har man særligt fokus på at stimulere lyde og sprog i det daglige, bl.a. via sang og dialogisk læsning. Der arbejdes målrettet med sprogkuffert udfra det enkelte barns udvikling og niveau. Derudover er der særlig opmærksomhed på at benævne dagligdags ting og gøremål, og hele tiden invitere børnene til dialog - både verbalt (med ord) og med kropssprog/mimik. 

Se SMTTE model fra netværket