En del af Odsherred Kommune
Sproglig udvikling

Sproget er grundlæggendende for at indgå i relationer til andre mennesker. Sproget er en af vores væsentlige kompetencer, derfor har fokus på barnets sprogudvikling en central rolle.

Sprogforståelse er en vigtig forudsætning for senere at tilegne sig læsefærdigheder. Derfor er det vigtigt at børn har tydelige voksne, som giver sig god tid, lytter og aflæser barnet, tager sig tid til gentagelser og sætter ord på egne og barnets handlinger.

Hvis du som forældre eller dagplejer har oplevelsen af at barnet har sproglige vanskeligheder, kan dagplejen tilbyde at lave en TRAS "Tidlig Registrering Af Sprog" på barnet. Med TRAS bliver barnets sproglige kompetencer belyst. Endvidere er der mulighed for at indstille til Tale-Høre konsulent i kommunen, hvis det skønnes nødvendigt. 

Ydermere har kommunen en fler-sprogs konsulent som kan benyttes, om nødvendigt, fra barnet er fyldt 3 år. 

Eksempler på sproglig stimulering:

  • Sæt ord på det du gør, barnet forstår flere ord og sammenhænge end de selv formår at sige
  • Højtlæsning af bøger/billeder, så barnet kan følge med 
  • Etablere øjnkontakt
  • Gentagelser, barnet nyder at få gentaget de samme ting igen og igen
  • Leg med rim og remser
  • Sanglege, gerne med fagter og rekvisitter
  • Puste - og sugelege, er med til at styrke barnets mund - og tungemotorik
  • Vær opmærksom på at kropssproget passer med det udtalte
  • Følg barnets initiativer

Det er vigtigt at få barnets øre tjekket hos en ørelæge, da det ofte er væske i mellemøret som er årsag til sprog vanskeligeheder