En del af Odsherred Kommune
Værdigrundlag

Ting tager den tid de tager ... 

Se mere her hvis du vil...

Omsorg, Tryghed, Overskuelighed, Empati,
Læringsmiljø, Rummelighed og Sundhed

er nøgleordene for dagplejens værdigrundlag. Målet i dagplejen er, at støtte barnets glæde ved livet.

At pasningen foregår i hjemlige omgivelser, med en genkendelig hverdag i vante omgivelser, med omsorgtryghed og nærhed.

Overskueligheden ses ved at der er få børn og voksne i et lille miljø. Det vil også altid være den samme voksne hele dagen igennem.

Med empati menes, at alle børn er ønsket og værdsat i dagplejen. Dagplejeren sætter sig ind i det enkelte barn og dets familie, og deraf deres forskellighed og behov.  

Vi arbejder henimod at barnet bliver selvhjulpent, barnet støttes i at udtrykke sig, på sin egen måde og bliver deltager i dagligdags gøremål. Heraf læringsmiljø

I dagplejen er der rummelighed og plads til forskellighed. Individuelle behov forstås og imødekommes og barnet lærer at respektere andre. 

Der serveres grundlæggende sund og alsidig kost i dagplejen. Enkelte dagplejere er fuldt ud økologiske. Med sundhed mener vi også lavt støjniveau, god hygiejne og plads til at være.