En del af Odsherred Kommune
Barnets bog

I dagplejen arbejder vi med dokumentation af barnets liv. Metoden hedder "Barnets bog".

Se mere her hvis du vil...

Når jeres barn starter i dagplejen

I bliver, som hovedregel, tilbudt et besøg i hjemmet af en dagplejepædagog sammen med Jeres sundhedsplejeske, inden opstart i dagplejen. Her vil I få udleveret materialer til opstart af barnets bog. Hvis der ikke har været hjemmebesøg med en dagplejepædagog, vil I få materialerne udleveret på et opstarts møde hjemme hos Jeres dagplejer. 

Barnets bog, opstartes ved at I forældre, indsætter billeder, skriver små historier eller på anden vis dokumentere Jeres barns liv, miljø og nære relationer. Herefter afleveres bogen hos Jeres dagplejer som vil dokumentere Jeres barns udvikling via foto eller andet, og udfylder - i det omfang det er muligt - bogen sammen med det enkelte barn og vil herefter stå tilgængeligt for barnet i hverdagen i dagplejen. Bogen får Jeres barn med sig, når det skal videre i børnehave.