En del af Odsherred Kommune
Nedsæt sygefraværet

I den daværende Dragsholm kommune, oplevede vi at arbejdsmiljøet pludselig blev dårligt i et enkelt område. Der blev blandt dagplejerne snakket om hinanden og "sladret". Rygter om en enkel dagplejer tiltog og blev efterhånden til direkte mobning. Deraf udsprang projekt "nedsæt sygefraværet - STOP mobning på arbejdspladsen". Vi ville det til livs og satte os det mål at finde "kernen" og starte en genopbygning.  

Processen

Hele området af dagplejere kom på kurser i JTI - Jungs Type Indikator - og lærte om adfærd og rollemønstre, samt behov for at føle sig kompetent, afholdt eller betydningsfuld. Dette blev kernen i måden at komunikere med hinanden. Ligeledes blev 4 dagplejere valgt som ressourcepersoner, som primært havde for opgave at "mærke" stemningen og evt. vende det negative til noget positivt - eller sende historier videre til rette ejermand. 

Dagplejen har i dag stadig stor glæde af ressourcepersoner i de enkelte legestuegrupper.