En del af Odsherred Kommune
Mere end blot pasning

Dagplejen i Odsherred kommune gennemførte i perioden januar 2007 til december 2009, projektet med støtte fra familiestyrelsen på kr. 720.000. Projektet gik i sin helhed ud på at udvikle redskaber til at sikre den optimale vejledning og støtte i forhold til udsatte børn, og danne netværksgrupper på tværs af dagplejeområderne, med rum til sparring i forhold til specifikke problemstillinger omkring børns udvikling. 

Processen

Der blev etableret 6 netværksgrupper i forhold til børn i udsatte positioner indenfor:

  • Børn der er født for tidligt
  • Børn med særlige kommunikationsproblemer
  • Børn af flygtninge, samt flersprogede børn
  • Børn med sansemotoriske vanskeligheder
  • Tvillinger
  • Børn i udsatte positioner

80 dagplejere deltog i projektet og alle dagplejere gennemførte et tilrettelagt kursusforløb indenfor hver sit speciale og udarbejdede rådgivningshæfter og film, med børns udviklingsniveauer og hvordan man understøtter børns udvikling på det fysiske og psykiske udviklingsområde. Der blev produceret en DVD film "Dagpleje - mere end blot pasning", hvilke giver et godt billede af de arbejdsmetoder og de mange erfaringer man gennem årene har gjort sig i Odsherred dagpleje. Filmen kan købes ved henvendelse til dagplejen for en pris af kr. 250 og pengene går til efteruddannelse. Blandt eksperterne der udtaler sig i filmen er psykolog Margrethe Brun Hansen og professor dr. Phil Schultz Jørgensen.