En del af Odsherred Kommune
JTI - personlig udvikling

Som dagplejer er man sit eget redskab...

JTI

JTI står for Jungs Type Indikator og er en personlig profil som aflæses i en typekode. Der tages udgangspunkt i 4 dimensioner, Ekstovert / Introvert - viser hen til hvor personen henter sin energi fra, Sanse / Intuitiv - viser hen til  hvilken "kanal" personen opfatter verden gennem, Tænke / Føle - viser hen til hvilken måde personen træffer beslutninger på, Vurdere / Opfatte - viser hen til hvordan personen vælger at indrette sig i den ydre verden.

Alle dagplejere i Odsherred kommune har fået lagt - eller er blevet tilbudt at få lagt - en JTI profil. 

At arbejde med udgangspunkt i kendskab til egen og andres profil, gør at vi nemmere kan imødekomme hinanden på behov, adfærd og intentioner. 

De dagplejere der har særlig interesse i at gå i dybden med begreberne og teorien bag, har valgt at indgå i et netværk med andre dagplejere af samme interesse. netværket mødes 4 gange årligt til aftenmøder, hvor teorien sættes op i cases form. 

se SMTTE model fra netværket her