Dagplejepædagogikken i Odsherred, bygger på værdier som Omsorg, Tryghed, Overskuelighed, Empati, Læringsmiljø, Rummelighed og Sundhed. Alle dagplejere har tilknyttet en dagplejepædagog til at råde, vejlede og give sparring på disse værdisæt som skal omsættes til daglig praksis hos den enkelte. 

Dagplejepædagogens funktion

Dagplejen består af små overskuelige grupper af børn, der passes af én voksen dagen igennem, i dagplejerens eget hjem. Som dagplejer får man besøg af en dagplejepædagog, efter behov - oftere hvis dagplejer har børn på mildt specialiserede pladser eller ved nyindskrevne børns tilknytningsperiode. 

Alle dagplejepædagoger har som minimum en pædagogisk uddannelse og flertallet har en efteruddannelse inden for forskellige interesse felter. Alle har gennemgået kursus forløb i relationspædagogik, Element A, samt et kompetenceudviklingsforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi - om at udvikle på tilknytningen mellem dagplejer og barn.

Dagplejepædagogerne har ansvar for at støtte, vejlede og supervisere dagplejerne i at tilrettelægge en udviklende læringspraksis for dagplejebørnene i hverdagen. Dagplejepædagogen ser barnet, både i dagplejers eget hjem, samt i større fællesskaber, fx legestuen og i netværksgruppe-sammenhænge. 

Dette gør at dagplejepædagogen har overblik over det enkelte barns udvikling og mulighed for at vurdere bredt, da barnet opleves i forskellige sammenhænge og situationer. Dagplejepædagogen vil altid drøfte observationer med barnets faste dagplejer og skulle der være anledning til bekymring drøftes dette altid med jer forældre. 

Hjemmebesøg

Sammen med jeres sundhedsplejerske besøger vi jer hjemme, inden I skal starte i dagplejen. Her får vi et indblik i jeres barn og dets nuværende udvikling, samt mulighed for at få lidt viden om jeres families behov og værdisæt, så vi kan forsøge at finde en dagplejer der matcher jer. Hjemmebesøget er et tilbud som i får gennem jeres sundhedsplejerske.

Barnets bog

I dagplejen arbejder vi med dokumentation af barnets liv. Metoden hedder "Barnets bog".

I bliver, som hovedregel, tilbudt et besøg i hjemmet af en dagplejepædagog sammen med jeres sundhedsplejeske, inden opstart i dagplejen. Her vil I få udleveret materialer til opstart af barnets bog. Hvis der ikke har været hjemmebesøg med en dagplejepædagog, vil I få materialerne udleveret på et opstartsmøde hjemme hos jeres dagplejer. 

Barnets bog, starter med at I forældre indsætter billeder, skriver små historier eller på anden vis dokumentere jeres barns liv, miljø og nære relationer. Herefter afleveres bogen til jeres dagplejer, som vil dokumentere barnets udvikling via foto eller andet, og udfylde - i det omfang det er muligt - bogen sammen med det enkelte barn. Jeres barn kan bruge bogen i hverdagen i dagplejen, og får den med sig, når det skal videre i børnehave. 

Specialiserede dagplejere

Vores dagpleje er organiseret sådan, at flere af dagplejerne har specialiseret sig indenfor særlige pædagogiske retninger. Den enkelte dagplejer har selv valgt at arbejde med det som der er interesse for. Denne specialisering gør, at dagplejerne arbejder med fokus på at stimulere og udvikle børnegruppen indenfor det valgte interessefelt. Alle specialiserede dagplejere indgår i et fagligt netværk med andre dagplejere, og vil her kunne søge råd, vejledning og sparring. Alle faglige netværk har ligeledes en eller flere dagplejepædagoger tilknyttet. Hvordan og hvor ofte de forskellige netværk mødes varierer, og der er også forskel på hvor bred en uddannelse dagplejerne har for at indgå i netværket.