To små børn der leger med legetøj

Dagplejen

I den kommunale dagpleje passes børn under tre år i dagplejerens private hjem. Dagplejeren må ikke passe flere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.