Dagplejen består af små, trygge og overskuelige miljøer, hvor fire børn bliver passet i en dagplejers eget hjem. Dagplejens kendetegn er, at dagen foregår i et roligt tempo uden at være sat ind i et fast skema.

Om dagplejen

I dagplejen arbejder vi ofte projektorienteret. Projekterne varierer i forhold til om samtlige dagplejere i kommunen deltager eller det kun er enkelte grupper.

Pædagogisk læreplan

For at sikre jeres barns alsidige udvikling, skal dagplejen - som alle andre institutioner, arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.

Læreplanstemaerne 

 1. Barnets alsidige udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sprog
 4. Krop og bevægelse
 5. Natur og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Loven om en pædagogisk læreplan i dagplejen, indebærer dels et krav om at skrive en pædagogisk læreplan, dels et krav om at dokumentere arbejdet med læring på måder som understøtter dagplejerens refleksioner og overvejelser over den pædagogiske praksis og læringsmiljøerne i dagplejehjemmene. 

Vi mener, det er en forudsætning for at gennemføre den pædagogiske læreplan, at der er en fortsat udvikling af fagligheden og den pædagogiske praksis blandt personalet.

Dagplejepædagogerne og dagplejerne skal indtage en undersøgende holdning af egen praksis og overveje, om de faktisk gør, det de siger de vil gøre. Men samtidig har vi fokus på at finde en passende balance mellem at udvikle og videreføre vores allerede velfungerende praksis. 

Visioner og mål

Vision

En dagpleje, hvor I forældre vælger at få jeres barn passet, fordi vi er et pædagogisk dagtilbud for børn i 0-3 år og tilbyder dagplejepladser hos kompetente dagplejere i et venligt børnemiljø. 

Mål

Vi har følgende mål:

 • at der er vilje til at arbejde med sig selv og hinanden som kollegaer og vilje til at arbejde i et pædagogisk miljø, hvor der er fokus på kvaliteten i børns udvikling og trivsel.
 • at der er en høj grad af åbenhed i personalegruppen om, hvordan vi har det med hinanden og hvordan børnene har det med de voksne og hinanden.
 • at vi bruger vores personlighed og glæde i det daglige arbejde med dagplejebørnene.
 • at vi anerkender hinandens forskellighed og børnenes forskellighed, og udnytter vores personlige og faglige ressourcer på den mest hensigtsmæssige måde - at vi hver især så vidt muligt arbejder med det, vi er gode til.
 • at vi i høj grad involverer jer forældre i dagplejens udvikling og mål.

Barnets udvikling

At stimulere sit barns udvikling, er ofte forbundet med sjov og hyggeligt samvær.

Som dagplejer og dagplejepædagog har man altid fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Vi kigger på jeres barns personlige udvikling, sociale udvikling, sproglige udvikling og motoriske udvikling. Gennem daglig dialog med jeres dagplejer, samt samtaler med dagplejepædagog og dagplejer, vil I få et indblik i hvordan vi oplever jeres barns udvikling, og sammen med jeres egne vurderinger og oplevelser, ser vi det komplette billede af jeres barns udvikling og trivsel. Vi forsøger hele tiden at møde alle børn i deres nærmeste udvikling og sammen sætte mål for næste udviklingstrin.  

I menuen kan I finde eksempler på stimulerende lege og enkelte råd og forslag. 

Mild specialisering

En mild specialiserede plads i dagplejen, er en dagplejeplads der tilgodeser barnets behov for ekstra ressourcer. Det betyder, at der er indskrevet færre børn i det enkelte dagplejehjem, så der er mulighed for særlig støtte og omsorg, samt hensyn til barnet. Dagplejere med børn på en mildt specialiserede plads, vil oftere få besøg af en dagplejepædagog, der følger barnets udvikling tæt.

Hvornår og hvorfor?

Der er forskellige årsager til at et barn kunne have gavn af at blive indskrevet på en mildt specialiseret dagplejeplads. Hvis det skønnes nødvendigt og gavnligt for barnet, søger dagplejepædagogen i samarbejde med jer forældre, kommunens visitationsudvalg om en bevilling på en mild plads. Herefter vil barnet typisk tælle for 2 eller 3 pladser i dagplejen. 

En mildt specialiseret plads behøver ikke være barnets behov gennem hele dagplejetiden, og bevilliges kun i den periode det giver mening for at sikre barnets sundhed, trivsel og udvikling. Derfor vil dagplejepædagogen løbende udarbejde udviklingsbeskrivelser, statusbeskrivelser og handleplaner, som vil drøftes på opfølgningsmøder mellem jer forældre, dagplejer og dagplejepædagog, samt ved behov andre relevante fagpersoner.

I dagplejen har vi 13 mild specialiserede pladser som tildeles børn med motoriske, emotionelle eller sociale udfordringer. Et antal dagplejere er tilknyttet netværket for mild specialisering og er derfor særlig kvalificeret til at varetage arbejdet med mildt specialiserede børn.

Når jeres barn skal starte i dagplejen

Når jeres barn skal starte i dagpleje, vil der naturligvis være en masse spørgsmål I ønsker besvaret. I vil her kunne finde svar på nogen af jeres spørgsmål, men skulle I have brug for at kontakte os, er I velkommen til at rette henvendelse til dagplejekontoret på 59 66 55 70.