En god start på livet

Alle børn skal have den bedste start på livet. Derfor er valget af pasningstilbud til ens barn en stor beslutning. Som oftest vil I have en drøftelse med jeres sundhedsplejerske om hvilket pasningstilbud I ønsker til jeres barn. Det er muligt at bede om et hjemmebesøg, hvor en dagplejepædagog og jeres sundhedsplejerske deltager.  

Dagplejen er et professionelt pædagogisk dagtilbud for børn i alderen 0-3 år. I dagplejen bliver barnet passet af en dagplejer i dagplejerens private hjem som er godkendt af kommunen. Dagplejeren er normeret til at passe max. fem børn i dagplejehjemmet.

 Odsherreds dagpleje har vi to stordagplejere. Her er der to dagplejere, som max må have ti børn. Derudover er der flerbørnsdagplejen Spirevippen, som er normeret til max ti børn.  

Dagplejeren er professionel og bruger sig selv til at knytte stærke bånd til børnene. Dagplejeren har en viden om børns udvikling og er bevidst om børnenes læringsmål. Dagplejen er et tilbud rettet mod barnets kompetenceudvikling. 

Et par måneder før jeres barn skal starte i dagpleje, vil I blive anvist ledige pladser. Herefter har I mulighed for at besøge en til flere dagplejere, inden i beslutter jer for en plads i dagplejen.  

Kontakt venligst dagplejekontoret, 59 66 55 70 

Vi ønsker, at I som familie får den rigtige plads til jeres barn. Derfor er dagplejerne sammensat af mennesker med forskellige ressourcer, så der altid er en dagplejer der passer til netop jeres behov og værdier.

JTI profil

JTI står for Jungs Type Indikator og er en personlig profil som aflæses i en typekode. Der tages udgangspunkt i 4 dimensioner, Ekstrovert / Introvert - viser hen til hvor personen henter sin energi fra, Sansende / Intuitiv - viser hen til hvilken "kanal" personen opfatter verden gennem, Tænke / Føle - viser hen til hvilken måde personen træffer beslutninger på, Vurdere / Opfatte - viser hen til hvordan personen vælger at indrette sig i den ydre verden. 

Alle dagplejere i Odsherred kommune har fået lagt - eller er blevet tilbudt at få lagt - en JTI profil.  

At arbejde med udgangspunkt i kendskab til egen og andres profil, gør at vi nemmere kan imødekomme hinanden på behov, adfærd og intentioner. 

Specialiserede dagplejere

Specialiserede dagplejere indgår i netværk, med mulighed for faglig sparring og vidensdeling. Der er musik-, idræt-, motorik-, natur-, kost- og økologi-netværk. En kostdagplejer og en økologidagplejer er ikke nødvendigvis det samme. Hos en økologidagplejer serveres der kun økologiske fødevare i dagplejehjemmet, og som kostdagplejer har man fokus på sund kost og ernæring og indgår desuden i et netværk med andre kostdagplejere. Netværket arbejder i perioder projektorienteret omkring måltidet og dets indhold.

Der står under hver enkelt dagplejer hvilket netværk de er i. 

Team Nord

Team Midt

Team Syd